fredag 30 mars 2012

Pundartugg


 Samlat verk för narkotikauttryck.
I händelser av att det i texterna finns felaktigheter
eller tveksamheter vill jag påminna om att uttrycken har lämnats


Skicka en kommentar