måndag 12 mars 2012

Linux konvertera HTML till PDF


Enkel skal verktyg för att konvertera HTML till PDF med hjälp av WebKit renderingsmotor, och Qt.

Införandet

Söka på nätet, har jag hittat flera kommandoradsverktyg som låter dig konvertera ett HTML-dokument till ett PDF-dokument, men de verkar alla att använda sin egen, och ganska ofullständiga renderingsmotor, vilket resulterar i dålig kvalitet. Nyligen QT 4,4 släpptes med en WebKit widget (WebKit är motorn i Apples Safari, som är en gaffel av KDE KHTML) och göra ett bra verktyg blev mycket lätt.

Guide

För att använda denna programvara ladda ner den senaste statiska utgåvan packa upp den och kör det som
wkhtmltopdf www.myhomepage.com myhomepage.pdf
en lista över tillgängliga alternativ finns
wkhtmltopdf --help

Egenskaper

  • Konvertera webbsidor till PDF-dokument med webkit
  • Lägga sidhuvud och sidfot (statisk version)
  • TOC generation (statisk version)
  • Satsvis omvandlingar
  • (Linux) inte längre kräver en XServer att den körs (men de X11 client libs måste installeras)

Hjälp

Om du har några problem eller kommentarer är du välkommen att kontakta: se http://www.daimi.au.dk/ ~ jakobt / # om

Bindningar

Matt Reiferson har gjort Python och PHP bindningar till libwkhtmltox, kan man hitta här:

Skicka en kommentar