fredag 23 mars 2012

Hur många poliser finns det i världen?

Det finns det ingen statistik över exakt hur många poliser det finns i
hela världen. I Sverige fanns det dock 26 441 poliser i juni 2007,
vilket ger en polis per 350 invånare i landet. Om vi justerar upp värdet
lite, till en polis per 500 invånare, och applicerar detta på hela
världens befolkning får vi 13,2 miljoner poliser över världen.
Skicka en kommentar