fredag 23 mars 2012

Fråga: Vad får en ordningsvakt göra?

Ordningsvakter är tilldelade vissa begränsade polisiära befogenheter,
såsom att omhänderta berusade personer, avvisa och avlägsna personer som
stör den allmänna ordningen, beslagta alkoholhaltiga drycker, gripa
personer som begått brott och använda våld som med hänsyn till
omständigheterna är försvarligt.
Skicka en kommentar