fredag 23 mars 2012

Får poliser ingripa i något om de är ensamma?

Ja, poliser får ingripa i något om de är ensamma. Men för deras eget
bästa är det bättre om de är fler. Men det är sällan man ser en polis
helt ensam
Skicka en kommentar