fredag 23 mars 2012

Hur gör man sig skyldig till en grov misshandel?

Grov misshandel döms enligt lagtexten om gärningen var livsfarlig eller
om gärningsmannen tillfogat svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom
eller i övrigt visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Grov misshandel
kan ge fängelse i lägst ett och högst tio år. Mvh 118100
Skicka en kommentar