fredag 23 mars 2012

Fråga: Hur länge finns man med i polisens register om man har blivit dömd till dagsböter för ett förskingrings brott?

Om man fått böter, oavsett för vad, finns man kvar i polisens register i
fem år, förutsatt att man inte gör ytterligare brott. MVH 118100.
Skicka en kommentar