fredag 23 mars 2012

Fråga: Vad använder svenska polisen för vapen?

Svenska polisen har tillgång till batong, pepparspray och sitt
tjänstevapen, pistolen Sig Sauer P225, P226, P228, P229 eller P239
beroende på myndighet. Som förstärkningsvapen kan tårgas,
distraktionsgranater och prickskyttevapen (endast nationella
insatsstyrkan) användas.
Skicka en kommentar