fredag 23 mars 2012

Fråga: Hur många promille räknas som sjöfylleri

På sjön är promille gränsen för grovt sjöfylleri är 1,0. Det finns ingen
nedre promillegräns för sjöfylleri. Polisen gör istället en bedömning i
varje enskilt fall. Om föraren anses vara en fara för sig själv och sin
omgivning kan hon eller han dömas för sjöfylleri även med en lägre
promillenivå i blodet. Straffet för sjöfylleri är böter eller fängelse i
högst 6 månader. Ha det bra!
Skicka en kommentar