fredag 23 mars 2012

Fråga: Vad är skillnaden mellan pl 19 och pl 21

Polislagen § 19 innehåller bestämmelser om kroppsvisitation, enligt den
får polisen utföra kroppsvisitation dels i samband med att någon berövas
friheten eller avlägsnas eller för att polisen misstänker att en person
kan komma att utföra ett brott. Enligt polislagen § 21 får polisman
också bereda sig tillträde till ett hus, rum eller annat ställe, om det
finns anledning att anta att någon där har avlidit eller är medvetslös
eller annars oförmögen att tillkalla hjälp.
Skicka en kommentar