fredag 23 mars 2012

Fråga: Vad är Piket?

Piket eller Piketen är den polisstyrka som den svenska polisen använder
vid speciella och farliga utryckningar. De är speciellt utbildade för
farliga situationer. Piketpoliser är utröstade med polisens
standardvapen "SIG Sauer 226" och även kulsprutepistolen Heckler & Koch
MP5A2.
Skicka en kommentar