fredag 23 mars 2012

Fråga; På vilka grunder får polisen omhänderta/frihetsberöva en individ? Jag kräver ett fullständigt och pålitligt svar...

Polisen kan frihetsberöva eller tillfälligt omhänderta någon på följande
grunder: Man är skäligen misstänkt för brott, man är så berusad att man
inte kan ta vara på sig själv, i väntan på läkares bedömning
(psykiatrisk tvångsvård), enligt utlänningslagen för att man vistas i
landet utan tillstånd, eller för att man stör den allmänna orningen
eller bedöms kunna utgöra en fara, alltså ett förebyggande omhändertagande.
Skicka en kommentar