torsdag 5 februari 2015

Linux - Tabort dubletter fdupes & fslint-gui

Hade problem det att filerna (700st) hette ungefär samma sak
fast kom bara ifrån en källa körde

sudo apt-get install fdupes
sudo fdupes -d /home/user/Hämtningar/

tycker fdupes är bättre än fslint-gui , dock kan den sist nämda inte köras i terminalen

    

Inga kommentarer: