torsdag 12 februari 2015

Linux - problem starta firefox som root / säger att den redan körs

#!/bin/bash
clear
echo "                                                         "
echo "                                                         "
echo "                          ''~''                          "
echo "                         ( o o )                         "
echo " +------------------.oooO--(_)--Oooo.------------------+ "
echo " |                                                     | "
echo " |     LINUX..                           BASH...       | "
echo " |                      .oooO                          | "
echo " |                    (   )   Oooo.                    | "
echo " +---------------------\ (----(   )--------------------+ "
echo "                        \_)    ) /                       "
echo "                              (_/                        "
echo "           http://verklighetochdrom.blogspot.se/         "            
echo "                                                         "
echo "                  hynt@speed-mailer.com                  "

# Check if user is is running as root.  If not warning message, Exit
if [ $UID -ne 0 ]
    then
        echo -e "\033[31mYou MUST be root\033[m"
        sleep 15
        exit 0
fi
#[-Vem Är du-]------------------------------------------
function findUser() {
    thisPID=$$
    origUser=$(whoami)
    thisUser=$origUser

    while [ "$thisUser" = "$origUser" ]
    do
        ARR=($(ps h -p$thisPID -ouser,ppid;))
        thisUser="${ARR[0]}"
        myPPid="${ARR[1]}"
        thisPID=$myPPid
    done

    getent passwd "$thisUser" | cut -d: -f1
}
user=$(findUser)
echo "logged in: $user"
#-------------------------------------------------------
sudo chown -R $user:$user /home/$user/.mozilla
echo "Rättigheter till .mozzila ändrade"

files=`find ~/.mozilla -name "*lock"`
for file in `echo $files`
do
    echo "removing $file..."
    rm "$file"
done


Inga kommentarer: