torsdag 19 februari 2015

Linux - skapa en DEB Fil / Ändrar


#Packar upp remastersys till mappen remastersys
sudo dpkg -x remastersys-install.deb remastersys
dh_make
#packar upp DEBIAN
sudo dpkg-deb -e remastersys.deb

#Flyttar DEBIAN till remastersys   
sudo mv DEBIAN /remastersys/ 
#Skapar den nya Deb filen
sudo dpkg-deb -b remastersys remastersys-mint-17.1-kde.deb 

sudo autoreconf -i -f
sudo dh_auto_configure
./configure && make
./configure --prefix=/usr
sudo dpkg-depcheck -d ./configure
sudo debian/rules binary-arch         
sudo dpkg-buildpackage -B
sudo debian/rules clean
sudo dh_auto_configure command dpkg-depcheck -d ./configure

#Gör en deb fil av redan installerat program 

fakeroot -u dpkg-repack aptoncd checkinstall 


apt-get install  pbuilder-uml cowdancer
deb-src http://ftp.nl.debian.org/debian/ squeeze-updates main contrib non-free
sudo pbuilder create

#Source mapp till deb fil
sudo cd grub-customizer-4.0.6
sudo cmake . && make     
Skicka en kommentar