tisdag 10 februari 2015

Linux - Ändra färger på din bashcyberciti.biz berätttar mer


#Sätt in följande rad i din terminal för testa
export PS1="\e[0;31m[\u@\h \W]\$ \e[m"

#För göra inställningarna permanenta skriv till"
/home/.bash_profile
    

Inga kommentarer: