onsdag 18 februari 2015

Linux Simple Bash h CP backup script

Data hosted with ♥ by Pastebin.com - Download Raw - See Original
 1. clear
 2. kalladir=home/hynt
 3. backupdir=media/hynt/EXTERN/backup
 4. now=$(date +"%m_%d_%Y")
 5.  
 6. #Om mappen inte finns skapa den, detta är för slippa gnället om att mappen redan finns
 7.             [ ! -d  /$backupdir/$now/ ] && mkdir -p /$backupdir/$now/
 8.   [ ! -d /$backupdir/$now/Hämtningar/ ] && mkdir -p /$backupdir/$now/Hämtningar/
 9.     [ ! -d /$backupdir/$now/Dokument/ ] && mkdir -p /$backupdir/$now/Dokument/
 10.       [ ! -d /$backupdir/$now/Bilder/ ] && mkdir -p /$backupdir/$now/Bilder/
 11.        [ ! -d /$backupdir/$now/Musik/ ] && mkdir -p /$backupdir/$now/Musik/
 12.          [ ! -d /$backupdir/$now/PDF/ ] && mkdir -p /$backupdir/$now/PDF/
 13.      [ ! -d /$backupdir/$now/Projekt/ ] && mkdir -p /$backupdir/$now/Projekt/
 14.    [ ! -d /$backupdir/$now/Skrivbord/ ] && mkdir -p /$backupdir/$now/Skrivbord/
 15.     [ ! -d /$backupdir/$now/archives/ ] && mkdir -p /$backupdir/$now/archives/
 16.          [ ! -d /$backupdir/$now/tmp/ ] && mkdir -p /$backupdir/$now/tmp/
 17.     [ ! -d /$backupdir/$now/.mozilla/ ] && mkdir -p /$backupdir/$now/.mozilla/
 18. [ ! -d /$backupdir/$now/.thunderbird/ ] && mkdir -p /$backupdir/$now/.thunderbird/
 19.     [ ! -d /$backupdir/$now/archives/ ] && mkdir -p /$backupdir/$now/archives/
 20.     [ ! -d /$backupdir/$now/packages/ ] && mkdir -p /$backupdir/$now/packages/
 21.  
 22. echo "---------------------------------------------"
 23. echo "From: /$kalladir/"
 24. echo "To: /$backupdir/$now/"
 25. echo "---------------------------------------------"
 26. echo "Backup Folder: Bilder" && sudo cp -R -n /$kalladir/Bilder/ /$backupdir/$now/
 27. echo "Backup Folder: Dokument" && sudo cp -R -n /$kalladir/Dokument/ /$backupdir/$now/
 28. echo "Backup Folder: Hämtningar" && sudo cp -R -n /$kalladir/Hämtningar/ /$backupdir/$now/
 29. echo "Backup Folder: Musik" && sudo cp -R -n /$kalladir/Musik/ /$backupdir/$now/
 30. echo "Backup Folder: PDF" && sudo cp -R -n /$kalladir/PDF/ /$backupdir/$now/
 31. echo "Backup Folder: Projekt" && sudo cp -R -n /$kalladir/Projekt/ /$backupdir/$now/
 32. echo "Backup Folder: Skrivbord" && sudo cp -R -n /$kalladir/Skrivbord/ /$backupdir/$now/
 33. echo "Backup Folder: tmp" && sudo cp -R -n /$kalladir/tmp/ /$backupdir/$now/
 34. echo "Backup Folder: Video" && sudo cp -R -n /$kalladir/Video/ /$backupdir/$now/
 35. echo "Backup Folder: .mozilla" && sudo cp -R -n /$kalladir/.mozilla/ /$backupdir/$now/
 36. echo "Backup Folder: .thunderbird" && sudo cp -R -n /$kalladir/.thunderbird/ /$backupdir/$now/
 37. echo "Backup File: .bash_aliases" && sudo cp -R -n /$kalladir/.bash_aliases /$backupdir/$now/
 38. echo "Backup File: .bashrc " && sudo cp -R -n /$kalladir/.bashrc /$backupdir/$now/
 39. echo "Backup Folder: .archives" && sudo cp -R -n /var/cache/apt/archives/*.deb /$backupdir/$now/archives/
 40.  
 41. cd /$backupdir/$now/
 42. sudo dpkg --get-selections > /$backupdir/$now/packages/Package.list
 43. sudo cp -R /etc/apt/ /$backupdir/$now/packages/
 44. sudo apt-key exportall > /$backupdir/$now/packages/Repo.keys
Skicka en kommentar