lördag 14 februari 2015

Linux - Använda: extundelete - för återställa raderade filer ifrån /home/user/folder/ *deleted files*

sudo apt-get install extundelete
>
Skicka en kommentar