lördag 18 april 2015

Swedish lyrics - Kartellen Ställ dig upp!!

En natt hade en man en dröm, han drömde att han gick längst en strand tillsammans med gud, på himlen trädde plötsligt händer från hans liv fram, han märkte efter varje period i livet fanns spår av två par fötter, de ena spåret var hans de andra var guds, när den sista delen av hans liv framträdde såg han tillbaka på fotspåren i sanden
då såg han många av sin lilla vandring fanns det bara ett fotspår han märkte också att detta inträffade under det mest ensamna och de svåra perioderna av sitt liv detta bekymrade honom verkligen

och han frågade gud om detta herren du sa den gången jag skulle bestämma följa dig att du aldrig skulle överge mig utan gå vid min sida hela vägen men jag har märkt under de allra svåraste tiden i mitt liv har det bara funnits ett par fotspår, jag kan inte förstå att du lämnade mig när jag behövde dig som mest herren svarade mitt kära barn jag älskar dig och jag skulle aldrig lämna dig under tiden av prövnigar och lidande när du bara såg ett par fotspår då bar jag dig
Vad är det med dig, du måste resa dig och se vart denna vägen leder, simma ner på botten mannen fuck din heder, brorsan jag ber dig
STÄLL DIG UPP
STÄLL DIG UPP
Vadfan är det med dig, är du rädd att någon häromkring ska se dig

Inga kommentarer: