söndag 19 april 2015

archlinux - google translate in terminal$ pacman -S packer
$ packer -S google-translate
$ google-translate sv en "det var mycket mera jobb att få det att fungera under debian"

it was a lot more work to get it to work under Debian


Skicka en kommentar