lördag 7 mars 2015

Linux bash skapa fil.sh -command

för att köra en bash fil i linux exempel besöka en hemsida
utan att behöva köra .sh filen "hela" utan bara ett kommando

hynt@hynt-mint-kde-17:~ > sudo sh htest.sh  -www  

Först sätter jag upp en alias:

alias htest="sudo sh /home/hynt/.hprojekt/htest.sh"

så efter refresh av alias så skriver jag bara

hynt@hynt-mint-kde-17:~ > htest -www  

Lägg till i .sh filen:

case "$1" in
-www) firefox $MY_HOMEPAGE
   ;;
*) echo "Invalid option"
   ;;
esac


jag har gjort så htest inkl h.sh
h.sh är med i alla mina nyare filer pga låt oss titta på mina filer eller kör på ovanstående..


Skicka en kommentar