måndag 20 maj 2013

Linux - krdc - remote desktop client

sudo apt-get install xrdp

apt-get install krdc

Skicka en kommentar