lördag 17 november 2012

highfonts.com ladda hem alla teckensnitt med ett kommando


ladda hem alla med ett kommando


 httrack www.highfonts.com -W -O "/home/lsd/websites/highfonts.com"  -%v  *.zip

Sådär nu har du alla teckensitt ifrån sidan..
och du slapp klicka 511.33 gånger typ...

Httrack finns till windows. och givetvis Linux

HTTrack Website Copier - Free Software Offline Browser (GNU GPL)
www.httrack.com/
 - Översätt den här sidan

HTTrack
is a free (GPL, libre/free software) and easy-to-use offline browser utility. It allows you to download a World Wide Web site from the Internet to a local ...

Skicka en kommentar