måndag 8 december 2014

FSlint eller FDupes för tabort dubletter!(linux)

FSlint är bra men FDupes använder md5sums och därefter byte för byte jämförelse för att hitta dubbletter av filer i en uppsättning av kataloger..men sistnämda är bara i terminalen
Skicka en kommentar