tisdag 16 december 2014

Use ÅÄÖ in Linux bash

$ #!/bin/bash
$
export LC_ALL=en_US.UTF-8
Skicka en kommentar