måndag 10 juni 2013

Linux - webbserver

Försök till en webbserver

inte så mycket tid så jag ska dra detta lite snabbt. kör wordpress på den för ladda hem wordpress klicka här!

för installera
sudo apt-get install mysql-client mysql-server php5 apache2 php5-mysql ddclient mysql-server mysql-client phpmyadmin

 
din webserver webb folder:
/var/www/index.html 
 
 
Gör allt säkrare:
 
/usr/bin/mysql_secure_installation 
 
 
 
installera wordpress
http://www.linuxcandy.com/2012/02/how-to-install-wordpress-in-ubuntudebain-system-or-server.html 
Skicka en kommentar