måndag 22 april 2013

Linux - Hur skapa mappar

För skapa mappar använder du kommandot mkdir MappNamn
Skicka en kommentar