måndag 22 april 2013

Linux - Brandvägg

Ubuntu tillhandahåller en okomplicerad brandvägg (ufw). För att installera det, och bara tillåta SSH, FTP, och Webtraffic
Använd följande kommando:

sudo
 apt-get install ufw
sudo
 ufw allow 80/tcp
sudo
 ufw allow 22/tcp
sudo
 ufw allow 443/tcp
sudo
 ufw allow 21/tcp
sudo
 ufw enable


Skicka en kommentar