onsdag 12 december 2012

Nikotin

Risk: Nikotinet i agenter rökavvänjning kan leda förgiftning av barn. Finns i tobaksavvänjning, till exempel. tuggummi (av 2 och 4 mg) och transdermala plåster. Skadligt vuxendos: 30 mg ren nikotin. Symtom hos spädbarn kan redan ses efter 1-2 mg: Illamående och kräkningar.

Försiktighetsåtgärder: Vid förtäring: Framkalla inte kräkning, kontakta sjukhus för behandling med aktivt kol.

Förvaring: Förvaras utom räckhåll för barn i ett låst medicinskåp.
 
Skicka en kommentar