torsdag 11 juli 2013

Linux - Fslint - Sök, tabort dubletter

sudo apt-get install fslint

Skicka en kommentar