lördag 3 augusti 2013

Disable Mic laptop linux

> sudo amixer set Mic 0% toggle > /dev/null

Kör sedan alsamuixer för att se om mic är disable....
Skicka en kommentar