fredag 25 maj 2012

Malawisjön


Biotop med mbunas vid Otter Point
Malawisjön är den nionde största sjön i världen med en yta på ca 31 000 km². Sjön är 602 km lång och ca 87 km bred på det bredaste avsnittet. Det största djupet är ca 700 meter och medeldjupet är 273 m, vattenytan ligger 472 meter över havsnivån. Sjön gränsar till länderna Tanzania, Moçambique och Malawi.


Biotop med mbunas vid Otter Point

Foto © Michael Persson
Denna väldiga sjö som är en av världens äldsta sjöar är en del av gravsänkan Rift Valley. Under den mycket långa tidsperiod som sjön har varit isolerad ifrån de andra afrikanska sjöarna har här utvecklats mer än 600 olika ciklidarter som är endemiska till Malawisjön. Många av de olika arterna är specialiserade för att leva i de olika miljöer som finns i sjön, de flesta arterna är också mycket färgglada.
Malawiciklider är bland de vackraste och intressantaste fiskarna man kan hålla i ett akvarium.
Labeotropheus trewavasae, en ciklid specialiserad på att beta alger

Foto © Michael Persson
Ett exempel på specialiserade ciklider är Labeotropheus trewavasae som har en förlängd överkäke för att lättare kunna skrapa loss alger från stenar.
Labeotropheus trewavasae vid Thumbi West Island

Foto © Michael Persson
En Labeotropheus trewavasae hane vid Thumbi West Island betar alger.

Kortfattad fakta om Malawisjön
Ytvattentemperatur: 23-28 ºC
pH: 7,5-8,5
Konduktivitet: 200-260 µS
Längd: 585 km
Yta: 31 000km²
Största djup: 700 m
Solnedgång vid Thumbi West Island

Foto © Michael Persson
Solnedgång vid Thumbi West Island i den sydligaste delen av Malawisjön.

Copyright © Michael Persson 1997-2009. All rights reserved.
Skicka en kommentar